واتساپ
آفر تورهای خارجی
تور شیراز و تخت جمشید
تور عشایر
تور مشهد
تور بانوان
گردشگری سبز,میز ملی گردشگری عشایر,دفتر توسعه گردشگری داخلی,اسماعیل خسروانی

نقش گردشگری سبز و پایدار در حفظ و رونق گردشگری عشایر تورعشایر


انتشار : ۱۳ شهریور , ۱۴۰۲


نقش گردشگری سبز و پایدار در حفظ و رونق گردشگری عشایر

شیوه زندگی عشایر کهن ترین سبک زیستی انسان در کره خاکی هست ، انسان از برای زندگی بهتر کوچ نشینی و حرکت برای زندگی را شیوه بقا خود قرار داد و از محلی به محلی کوچ میکرد و طبیعت بزرگترین منبع و تامین کننده غذا و پناهگاه انسان بود ، در ایران هم به دلیل تنوع جغرافیایی و اقوام مختلف  یکی از مقاصد گردشگران تورهای تجربه محور هست ، امروزه گردشگری نماد فرهنگ ، تاریخ ، منش، اقتصاد هر کشوری می باشد

توسعه خدمات گردشگری عشایری بر پایه گردشگری سبز و گردشگری پایدار امکان افزایش درامد خانواده های عشایر ، اشتغال زایی ، جلوگیری از مهاجرت های عشایری منجر به حاشیه نشینی را در بستر بهبود زندگی و توزیع متعادل تسیهلات رفاهی در مناطق عشایری فراهم می کند و همچنین حفظ محیط زیست را به همراه دارد ، شعار امسال گردشگری بر پایه سبز هست که عشایر نمونه بارز این نوع گردشگری هست 

 سازمان جهانی گردشگری  برجسته کردن موضوعات مهم شعار امسال را گردشگری سبز  و سرمایه گذاری سبز اعلام کرده و بر سرمایه گذاری بیشتر و هدفمند تر در سه حوزه افراد ،  سیاره زمین و رفاه تاکید کرده است

الودیگیهای زیست محیطی حضور حیات وحش ، تنوع گونه ای گیاهی اعتماد عشایر به یکدیگر حضور و نقش زنان  سطح اشتغال تنوع محصولات تولیدی همه تاثیر در نوع گردشگری دارد

ظرفیت پذیرش گردشگر و رونق ان منوط به خسارت وارد نکردن گردشگرو جامعه بومی به محیط زیست  سکونتگاه می باشد که با اموزش و القا حس مسولیت پذیری به جامعه محلی در حفظ محیط زیست و انجام گردشگری پایدار  بودن ان نقش مهمی در رونق این الگو گردشگری دارد .اسماعیل خسروانی میز ملی گردشگری عشایر

ایجاد عوامل انگیزشی برپایه گردشگری سبز وپایدار  برای توسعه و کمک اقتصادی با ایجاد امنیت برای گردشگر و حفظ پوشش محلی ،موسیقی ،خوراک،رقص، سنتی،گویش،حفظ محیط زیست  همه میتواند در این زمینه کمک بزرگی باشد گردشگری باید عدالت بین زن و مرد حقوق اقلیت ها ،مردم بومی ،کودکان در گردشگری مورد توجه باشد  و بهره برداری ابزاری از افراد نشود 

جامعه بومی در گردشگری سبز باید دخیل باشد ، تورهای گردشگری عشایر باید بر مبنای اصول و مداوم این نوع گردشگری باشد ،

به امید پشتیبانی مسولان در زمینه همکاری در جهت رونق گردشگری عشایر و سبز 


امتیاز 0از 5 (0 رای)