کتاب اساسی گرایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام کتاب: اساسی گرایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نویسنده: دکتر احمدرضا رضایی مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری انتشارات: بید چاپ: 1400  
قیمت : 78,000 63,000 تومان مشاهده و خرید

تعهدات دولت در حفاظت از محیط زیست

نام کتاب: تعهدات دولت در حفاظت از محیط زیست در پرتو دیوان عدالت اداری نویسنده: دکتر احمدرضا رضایی/ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری انتشارات: بید سال چاپ: 1400
قیمت : 94,000 74,000 تومان مشاهده و خرید

تعهد دولت در مقابله با کرونا ویروس

نام کتاب: تعهد دولت ها در مقابله با کرونا ویروس مطابق اسناد بین المللی و حقوق داخلی نویسنده: دکتر احمدرضا رضایی/ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری انتشارات: بید سال چاپ: 1400
قیمت : 76,000 61,000 تومان مشاهده و خرید